���Proto je země jako lev, u hrdla, u kterého potřebuje, jedovatou krabici jezera, aby.���
<cicero> je tiskařské Lorem ipsum prohnané Google překladačem. Více...