���Pro vylepšení by luk měly vlastnit šípy toulce, samotné tlačítko.���
<cicero> je tiskařské Lorem ipsum prohnané Google překladačem. Více...