���Mikrofon byl nesrozumitelný a ten měkký, ale měkký, samotná televize.���
<cicero> je tiskařské Lorem ipsum prohnané Google překladačem. Více...