���Jako chytrý telefon se o sebe postará sám.���
<cicero> je tiskařské Lorem ipsum prohnané Google překladačem. Více...