���Ale svobodný moudrý, hrdlo potřebuje vylepšit, šípy chtějí začít, teď strach.���
<cicero> je tiskařské Lorem ipsum prohnané Google překladačem. Více...