„Vývojáři hmotnost, ale nepříliš ekologický, snowboarding víkend o ceně, a to i bílkovin.“
<cicero> je tiskařské Lorem ipsum prohnané Google překladačem. Více...