„Výrobní čas na televizi.“
<cicero> je tiskařské Lorem ipsum prohnané Google překladačem. Více...