„Výkonové faktory se někdy vyvíjely, takže je to prostě“
<cicero> je tiskařské Lorem ipsum prohnané Google překladačem. Více...