„Třída začala zvrat zaměstnanosti tím, že naše manželství skrze.“
<cicero> je tiskařské Lorem ipsum prohnané Google překladačem. Více...