„Nyní nádobí je pro trajekt, takže nenávist k životu a členům a trajektu není.“
<cicero> je tiskařské Lorem ipsum prohnané Google překladačem. Více...