„Nemoc ale nepochází z prostředí.“
<cicero> je tiskařské Lorem ipsum prohnané Google překladačem. Více...