„Každý dostane nějaké účty. Nemoc se pro naše zákazníky stává zbožím. Zítra je největší.“
<cicero> je tiskařské Lorem ipsum prohnané Google překladačem. Více...