„Hrnec prostředí, běží klinickou péči a nakonec se stal čokoládu.“
<cicero> je tiskařské Lorem ipsum prohnané Google překladačem. Více...