„Eu televizní relé někdy mu hrdlo. Teď ne ošklivé oranžové barvy.“
<cicero> je tiskařské Lorem ipsum prohnané Google překladačem. Více...