„Dokud nebylo měkké postele včas a absolvoval těhotná.“
<cicero> je tiskařské Lorem ipsum prohnané Google překladačem. Více...