„Ale s jedovatou erozí jezera se život stává něčím víc než medvědy.“
<cicero> je tiskařské Lorem ipsum prohnané Google překladačem. Více...