„Ale je čas poklonit se chudobě, chvěj se.“
<cicero> je tiskařské Lorem ipsum prohnané Google překladačem. Více...