„Ale dlouhé sukně hráči.“
<cicero> je tiskařské Lorem ipsum prohnané Google překladačem. Více...