„Aby bylo možné jej uvolnit. Pro snadné údolí.“
<cicero> je tiskařské Lorem ipsum prohnané Google překladačem. Více...