„Aby byl měkký víkend čistý, potřebuje.“
<cicero> je tiskařské Lorem ipsum prohnané Google překladačem. Více...