„Až se stane dříve nastavena na nemovitosti. Některé maminky, ošklivý.“
<cicero> je tiskařské Lorem ipsum prohnané Google překladačem. Více...