„Šipky přejí svobodě a hmota trajektu není proveditelností našich zákazníků.“
<cicero> je tiskařské Lorem ipsum prohnané Google překladačem. Více...